Smakebiter fra albumet «Håp»

Nytt album «HÅP»


«Livet har mange faser. I mellom disse står ofte veiskiller. Noe begynner og tar slutt - før du igjen kan starte opp med ny giv. At livspillarene da har fast grunn, er helt nødvendig for at livet skal gå videre. Sangene på denne platen gjenspeiler hendelser - tanker og følelser de siste fem år. Noe ser jeg tilbake på med vemod - noe med undring. Noe med glede - noe med sorg. Det handler om tro, om håp og om kjærlighet. 


"Størst av alt er kjærligheten", heter det. Men når både kjærlighet og tro settes ordentlig på prøve, er det viktig at Håpet er tilstede når det det røyner på som mest. Jeg er glad for at dette prosjektet kom vel i havn - glad for alle som har bidratt og vært viktige støttespillere.»


                          Amund

«En liten perle av en cd»

Romerikes Blad

16.08.10